100 Dni na zwrot – Warunki

Warunki 100 dni na zwrot nieużywanych produktów Kinderkraft:

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za niniejszą politykę i Regulamin jest 4kraft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679 (dalej: „4kraft”).
 2. Niniejsze warunki zwrotów obejmują produkty marki Kinderkraft zakupione bezpośrednio w sklepie internetowym Kinderkraft dostępnym pod adresem: www.kinderkraft.pl i użytkowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem ich terytoriów zamorskich[1], (dalej: „Produkty”).
 3. Niniejsze warunki zwrotów dotyczą konsumentów, którzy zakupili produkty Kinderkraft wyłącznie do celów prywatnych (dalej: „Konsument”).
 4. Niniejsze warunki zwrotów w żaden sposób nie wpływają na przysługujące Konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (tzw. "14-dniowy okres odstąpienia od umowy" zgodny z normami UE).
 5. Każdy Produkt zakupiony bezpośrednio od 4kraft, który pozostaje w oryginalnym opakowaniu i nie nosi śladów użytkowania (tj. został co najwyżej przetestowany) może zostać zwrócony do 4kraft w ciągu 100 dni od daty zakupu.
 6. Konsument nie ponosi kosztów zwrotu. 4kraft oferuje odbiór Produktu usługą door-to-door. Kurier odbiera produkt od Konsumenta i dostarcza go do magazynu 4kraft. Usługa ta jest bezpłatna.
 7. W przypadku wysyłki Produktu przez Konsumenta na własny koszt, nie przysługuje mu zwrot kosztów przesyłki.
 8. Konsument ma obowiązek dostarczyć Produkt w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami (jeśli dotyczy). Na życzenie Konsumenta 4kraft udzieli instrukcji dotyczących prawidłowego sposobu pakowania Produktów. Zwroty Produktów niekompletnych nie będą przyjmowane.
 9. Konsument zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia formularza zwrotu i dołączenia go do zwracanego Produktu. Wzór formularza znajduje się na stronie https://kinderkraft.pl/zwroty.
 10. Zwroty powinny być kierowane na adres wskazany przez pracowników 4kraft (dalej: „Dział Obsługi Klienta”). Adresy mogą się różnić w każdym indywidualnym przypadku.
 11. Po otrzymaniu i niezwłocznej weryfikacji poprawności zwrotu przez 4kraft, Konsumentowi zostanie zwrócona pełna kwota za zakup.
 12. Zwrot pieniędzy nastąpi w sposób tożsamy ze sposobem płatności użytym przez Konsumenta, chyba że okaże się to niemożliwe lub rażąco niedogodne dla stron. W takim przypadku zwrot pieniędzy nastąpi przelewem na konto Konsumenta wskazane w odrębnej komunikacji z 4kraft.
 13. Prawo zwrotu nie dotyczy części Produktów, elementów Produktów lub akcesoriów - jedynie całości Produktów lub zestawów Produktów zakupionych w ramach jednej oferty.
 14. Niniejsze warunki zwrotów podlegają prawu polskiemu z zastrzeżeniem wyłączenia konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).
 15. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków zwrotów nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
 16. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: [email protected]. Możesz również zadzwonić do naszego Działu Obsługi Klienta: +48 22 397 08 62 (czynny w godzinach Pon.-pt. 9:00 - 16:00).
 17. Niniejsze warunki zwrotów nie dotyczą Produktów, które zostały spersonalizowane przez producenta na życzenie Konsumenta.

[1] W szczególności: Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie, francuskie departamenty zamorskie, Wyspy Alandzkie, Athos, Ceuta, Melilla, Helgoland, Büsingen am Hochrhein, Campione d'Italia i Livigno.