Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest 4Kraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1 lok. 5 (60-413 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378767, posiadająca NIP: 7811861679, REGON: 301679527 („My”).

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1 lok. 5,
60-413 Poznań lub mailowo: info@kinderkraft.com.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz się skontaktować kierując maila na adres iod@4kraft.com.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) w celu:

 • zarejestrowania i prowadzenia konta klienta, jeżeli zdecydowałeś się na jego założenie, ponieważ nie jest to obowiązkowe do złożenia zamówienia oraz rozpatrywania reklamacji,
 • realizacji umowy sprzedaży towarów, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia Tobie zamówionych towarów,
 • realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji,
 • zwrotu towarów w związku z realizacją przez Ciebie uprawnienia do odstąpienia od umowy (jeżeli jesteś konsumentem),
 • wykonywania rozliczeń finansowych,
 • wykonywania przez nas innych uprawnień i obowiązków umownych,
 • umożliwienia Tobie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia możliwości pełnego korzystania z platformy kinderkraft.pl,
 • kontaktowania się z Tobą w celu związanym z realizacją umowy,
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym zadania zamknięcia konta, w przypadku rozwiązania łączącej nas umowy.

Twoje dane będą przetwarzane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 (c) RODO w celu:

 • realizacji obowiązków wynikających z udzielonej rękojmi,
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego i rachunkowego.

Ponadto Twoje dane będą przetwarzane przez nas także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 (f) RODO) w celu:

 • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
 • dochodzenia należności,
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi Klienta,
 • statystycznym,
 • ochrony formularza zakładania konta klienta przed nadużyciami oraz spamem. W Witrynie wykorzystujemy usługę reCAPTCHA, która podlega Polityce prywatnościWarunkom korzystania z usług Usługi reCAPTCHA używamy wyłącznie do zwalczania spamu i nadużyć w naszej witrynie. ReCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak adres IP, właściwości przeglądarki (w tym: typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język, godzina i data dostępu), dane Twojego konta Google (jeżeli jesteś zalogowany), Twoje zachowania związane z przeglądaniem stron internetowych, Twoje zachowania przy uzyskiwaniu dostępu (np. ruchy myszy po powierzchni reCAPTCHA), w razie potrzeby zadania obejmujące identyfikację obrazów oraz wysyła je do Google w celu analizy. Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi reCAPTCHA, informacje zebrane podczas korzystania z usługi reCAPTCHA będą wykorzystywane do jej ulepszania i ogólnej poprawy bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane przez Google do personalizowania wyświetlanych reklam.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W stosownych przypadkach możemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, dostawcom wykorzystywanych przez nas narzędzi, firmom zapewniającym naszą przestrzeń serwerową, naszym doradcom.
 • innym podmiotom, które przetwarzać będą dane osobowe jako niezależny administrator danych, np. firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki, firmom obsługującym płatności, dostawcom wykorzystywanych przez nas narzędzi,
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia konta klienta (jeżeli zostanie zawarta) oraz realizacji umowy sprzedaży towarów, a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych łączących Ciebie z nami.

Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać w uzasadnionych przypadkach do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego uzasadnionego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe bądź automatycznie podejmujemy względem Ciebie decyzje?

Co do zasady nie profilujemy Twoich danych osobowych zebranych w ramach formularza i nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie przedmiotowych danych, z wyjątkiem sytuacji, w których wyraziłeś na to stosowne zgody. Stosownie do udzielonych przez Ciebie zgód, Twoje dane osobowe (zbierane m.in. w formie plików cookie) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Na podstawie zebranych informacji (np. danych dotyczących Twoich preferencji lub danych demograficznych) możemy dostosowywać prezentowane w naszej Witrynie i poza nią treści w tym treści reklamowe. Do profilowania wykorzystujemy narzędzia analityczne, a także takie, które na podstawie stworzonych profili umożliwiają targetowanie reklam jak np. Google Analytics, Facebook Pixel.

Więcej informacji o stosowanych plikach cookie oraz narzędziach, a także o możliwości ich wyłączenia znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz w ustawieniach plików cookies znajdujących się w stopce strony głównej.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 2. w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,
 4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 5. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w związku z zakupem towarów w Sklepie internetowym kinderkraft.pl jest dobrowolne, jednak jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy sprzedaży.

Podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych w związku z założeniem konta klienta jest dobrowolne. Do zarejestrowania konta klienta niezbędne jest podanie takich samych danych osobowych jak przy zamówieniu towarów.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych zebranych w związku z założeniem konta w naszym Sklepie internetowym i/lub ze złożeniem zamówienia do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji, w których wyraziłeś na to stosowne zgody.