REGULAMIN PROMOCJI - Książeczka zdrowia oraz Karta Ciąży 2022

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem promocji „-10% z kodem KKZD3” (dalej: „Promocja”) jest 4Kraft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 842.500,00 zł, pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527 (dalej: „Organizator”).
 2. Czas trwania Promocji: od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2024 roku („Okres Obowiązywania”).
 3. Treść niniejszego regulaminu Promocji (dalej: „Regulamin”) jest dostępna na stronie sklepu internetowego marki Kinderkraft w domenie www.kinderkraft.pl („Sklep”) pod tym linkiem: https://kinderkraft.pl/ksiazeczka-zdrowia-regulamin-promocji
 • 2
  WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI
 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który w Sklepie Organizatora dokona w Okresie Obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu Produktów (zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu) oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie (,,Uczestnik’’).
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym marki Kinderkraft, w domenie www.kinderkraft.pl
 3. Promocja dotyczy wszystkich produktów marki Kinderkraft dostępnych w Sklepie Organizatora (dalej: „Produkt” lub „Produkty”)
 4. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu dowolnej ilości Produktów przysługuje rabat w wysokości 10% na wartość całej transakcji, pod warunkiem wykorzystania kodu KKZD3 przy zakupie (dalej: „Rabat”). Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 5. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 4 Regulaminu powyżej.
 6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.
 • 3
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują jedynie kwestie Promocji, w zakresie ochrony danych osobowych obowiązują zapisy Polityki Prywatności dostępne tutaj, a w zakresie samej sprzedaży zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego KK Kinderkraft, dostępne tutaj.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.04.2022.

REGULAMIN PROMOCJI - Książeczka zdrowia oraz Karta Ciąży 2021

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „-10% z kodem KKZD2” (dalej: „Promocja”) jest 4Kraft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 842.500,00 zł, pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527 (dalej: „Organizator”).
 2. Czas trwania Promocji: od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku („Okres Obowiązywania”).
 3. Treść niniejszego regulaminu Promocji (dalej: „Regulamin”) jest dostępna na stronie sklepu internetowego marki Kinderkraft w domenie www.kinderkraft.com („Sklep”) pod tym linkiem: kinderkraft.com/pl/regulamin_promocja.

§2
WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który w Sklepie Organizatora dokona w Okresie Obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu Produktów (zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu) oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie (,,Uczestnik’’).
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym marki Kinderkraft, w domenie www.kinderkraft.com
 3. Promocja dotyczy wszystkich produktów marki Kinderkraft dostępnych w Sklepie Organizatora (dalej: „Produkt” lub „Produkty”)
 4. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu dowolnej ilości Produktów przysługuje rabat w wysokości 10% na wartość całej transakcji, pod warunkiem wykorzystania kodu KKZD2 przy zakupie (dalej: „Rabat”). Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 5. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 4 Regulaminu powyżej.
 6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują jedynie kwestie Promocji, w zakresie ochrony danych osobowych obowiązują zapisy Polityki Prywatności dostępne tutaj, a w zakresie samej sprzedaży zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego KK Kinderkraft, dostępne tutaj.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.04.2021.

REGULAMIN PROMOCJI - Książeczka zdrowia 2020

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „-10% z kodem KKZD” (dalej: „Promocja”) jest 4Kraft Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 842.500,00 zł, pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527 (dalej: „Organizator”).
 2. Czas trwania Promocji: od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku („Okres Obowiązywania”).
 3. Treść niniejszego regulaminu Promocji (dalej: „Regulamin”) jest dostępna na stronie sklepu internetowego marki Kinderkraft w domenie www.kinderkraft.com („Sklep”) pod tym linkiem: kinderkraft.com/pl/regulamin_promocja.

§2
WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który w Sklepie Organizatora dokona w Okresie Obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu Produktów (zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu) oraz wyrazi chęć udziału w Promocji na zasadach określonych Regulaminie (,,Uczestnik’’).
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym marki Kinderkraft, w domenie www.kinderkraft.com
 3. Promocja dotyczy wszystkich produktów marki Kinderkraft dostępnych w Sklepie Organizatora (dalej: „Produkt” lub „Produkty”)
 4. W Okresie Obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona zakupu dowolnej ilości Produktów przysługuje rabat w wysokości 10% na wartość całej transakcji, pod warunkiem wykorzystania kodu KKZD przy zakupie (dalej: „Rabat”). Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 5. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 4 Regulaminu powyżej.
 6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu regulują jedynie kwestie Promocji, w zakresie ochrony danych osobowych obowiązują zapisy Polityki Prywatności dostępne tutaj, a w zakresie samej sprzedaży zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego KK Kinderkraft, dostępne tutaj.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.07.2020.