Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam w niniejszym formularzu jest 4Kraft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1 lok.5 (60-413 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378767, posiadająca NIP: 7811861679, REGON: 301679527 (dalej jako: „My”).

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1 lok. 5, 60-413 Poznań lub mailowo: [email protected].

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kierując maila pod adres [email protected].

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych o naszych towarach i usługach – na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 (a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”)
 • przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie – na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 (a) RODO],
 • analizowania Twojej aktywności (w tym profilowania) w Sklepie celem dostosowania (w tym zautomatyzowanego) usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji – na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 (a) RODO],
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z administrowaniem Witryną - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami-- na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, firmom zapewniającym nam przestrzeń serwerową, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe w tym obsługę Strony, naszym doradcom.
 • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

W zależności od wyrażonych przez Ciebie zgód, możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom reklamowym – szczegółowe informacje na ten temat oraz informacje na temat tego, w jaki sposób możesz zmienić Twoje ustawienia dotyczące wyrażonych przez Ciebie zgód, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz w ustawieniach plików cookies znajdujących się w stopce strony głównej.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

W związku z wykorzystaniem technologii plików cookie – szczegółowe informacje o trwałości plików oraz informacje na temat tego, w jaki sposób możesz zmienić Twoje ustawienia, dotyczące wyrażonych przez Ciebie zgód, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać, w uzasadnionych przypadkach, do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych przepisami prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 2. w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w danym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak, jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli przesyłać Tobie materiałów marketingowych, w tym aktualnych ofert i informacji o promocjach.

Ponieważ spersonalizowane działania marketingowe opierają się na wykorzystaniu technologii plików cookie i są ściśle powiązane ze zgodą na wykorzystanie plików cookie w celach statystycznych oraz marketingowych, w przypadku, gdy chcesz otrzymywać od nas dedykowane dla Ciebie informacje handlowe – prosimy sprawdź szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób możesz zmienić Twoje ustawienia dotyczące wyrażonych przez Ciebie zgód, w naszej Polityce Prywatności lub w Ustawieniach plików cookies znajdujących się w stopce strony głównej.

Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w dowolnym momencie, klikając link anulowania subskrypcji dołączony do każdej informacji marketingowej.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostarczanych przez Google w celu automatyzacji naszych działań marketingowych, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do Stanów Zjednoczonych. USA nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych. Przekazywanie danych do USA wiąże się z ryzykiem możliwego dostępu do powierzanych danych w związku z programami umożliwiającymi amerykańskim władzom publicznym dostęp do danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych do celów bezpieczeństwa narodowego, skutkującego ograniczeniami w zakresie ochrony danych osobowych, które nie są ograniczone w sposób spełniający wymogi merytorycznie równoważne z wymogami prawa UE. Przepisy te nie przyznają osobom, których dane dotyczą, praw, które mogłyby być egzekwowalne wobec władz amerykańskich przed sądami. Podstawą prawną przekazania danych osobowych do USA jest w tym przypadku zgoda wyrażona przez Ciebie w momencie wchodzenia na naszą Stronę. Szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób możesz zmienić Twoje ustawienia, w celu wycofania udzielonej zgody w każdym czasie, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz w Ustawieniach plików cookies znajdujących się w stopce strony głównej.

Decyzje opierające się na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych w tym profilowaniu:

W celu dostarczenia Tobie spersonalizowanych informacji o naszych produktach i usługach będziemy w sposób zautomatyzowany przetwarzali Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na stronie internetowej Kinderkraft.pl oraz na profilach społecznościowych z wykorzystaniem podanego przez Ciebie adresu e-mail np. przy zakładaniu konta oraz na podstawie historii zakupów na Kinderkraft.pl. i na tej podstawie (tj. na podstawie Twojego profilu) będziemy Cię na bieżąco informowali o naszych aktualnych promocjach. Szczegółowe informacje dotyczące narzędzi automatyzacji naszej komunikacji marketingowej znajdują się w naszej Polityce Prywatności.