Reklamacje

W celu złożenia reklamacji wypełnij formularz reklamacyjny. Uzupełnij swoje dane oraz wprowadź dane produktu. Opisz pokrótce stwierdzoną wadę. Po wysłaniu formularz zostanie zweryfikowany przez Biuro Obsługi Klienta. Następnie w dni robocze w ciągu maksymalnie 24 godzin wrócimy do Ciebie z informacją o przydzielonym numerze sprawy. Otrzymasz również instrukcje co do dalszego postępowania, w tym informację o terminie, w którym pojawi się kurier po odbiór reklamowanego produktu.

Przygotuj dowód zakupu

Wypełnij formularz

Czekaj na informację zwrotną z potwierdzeniem wpłynięcia reklamacji

Brak pozycji w wybranym zakresie.