< Home

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Ciebie przez sklep internetowy Kinderkraft, prowadzony pod domeną www.kinderkraft.com (dalej zwaną „Witryną” lub „Strona”) przez „4Kraft” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, KRS numer 0000378767, NIP: 7811861679, REGON: 301679527 (dalej zwany „Sklepem”), z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Właściciel Witryny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

1. KTO PRZETWARZA TWOJE DANE?

Administratorem Twoich danych jest „4KRAFT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1 lok. 5 (60-413 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378767, posiadająca NIP: 7811861679, REGON: 301679527 (zwana dalej jako „My”). Jednocześnie jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: 4KRAFT sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1 lok. 5, 60-413 Poznań lub mailowo: pomoc@kinderkraft.com.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kierując maila pod adres iod@4kraft.com.

2. JAKIE DANE GROMADZIMY?

W ramach prowadzonej Witryny możemy prosić Cię o podanie nam danych, w tym danych osobowych. Jest to związane między innymi z realizacją Twojego zamówienia składanego w Sklepie, Twoją prośbą o kontakt z nami, realizacją Twojego zgłoszenia reklamacyjnego lub zgłoszenia do oferowanych przez nas programów oraz w celu prowadzenia przez nas działań marketingowych. Dane, które zbieramy obejmują w stosownych przypadkach w szczególności:

 • • dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail/nr telefonu, 
 • • numer konta 
 • • NIP,
 • • login oraz informacje dotyczące konta, w tym nazwę użytkownika, hasło, identyfikator,
 • • dane dotyczące Twojej aktywności na stronie, w tym analizy kliknięć,
 • • identyfikator urządzenia,
 • • typ przeglądarki, domena oraz język komunikacji, system operacyjny oraz przypisane mu ustawienia,
 • • kraj,
 • • strefa czasowa,
 • • odwiedzone witryny internetowe,
 • • preferencje osobiste oraz marketingowe,
 • • pliki cookie oraz znaczniki pikselowe,
 • • adresy IP,
 • • nazwę dostawcy Internetu. 

2.1. Logi serwera

Korzystanie ze Strony, wiąże się każdorazowo z przesłaniem zapytania do naszego serwera. Poszczególne zapytania zostają zapisane w logach serwera i tam przechowywane. Na dane zawarte w logach składają się: Twój adres IP, czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o przeglądarce oraz systemie operacyjnym użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z naszego Serwisu, nie są również wykorzystywane w celu jakiejkolwiek identyfikacji użytkowników, wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem. 

2.2. PLIKI COOKIE

Sklep internetowy zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookie podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny i Sklepu. Twoje dane zbierane przy pomocy plików cookie stosowane są między innymi po to, aby stworzyć możliwość odwiedzenia naszej Strony, w celu jej prawidłowego wyświetlania się oraz umożliwienia korzystania z wszystkich jej funkcji. Stosownie do zastosowanych przez Ciebie ustawień przeglądarki oraz udzielonych nam przez Ciebie zgód, pliki cookie mogą zostać wykorzystywane także w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z naszej Strony, dzięki czemu możemy stale ją ulepszać i dostosowywać jej funkcjonalność oraz zawarte w niej (a także na innych stronach) treści do Twoich indywidualnych preferencji. Nasza Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji naszych partnerów biznesowych. Prosimy pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać cookie. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za cookie, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, prosimy pamiętaj, iż każda z nich ma własną politykę stosowania plików cookie. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami prywatności.

2.2.1. RODZAJE PLIKÓW COOKIE 

W zależności od czasu przechowywania na urządzeniu końcowym, wykorzystywane przez nas pliki cookie można podzielić na:

 1. a) cookie sesyjne: przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. 
 2. b) cookie stałe: przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:

 1. a) „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszej Strony, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach naszej Strony oraz pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszej Strony. Pliki tej kategorii zapewniają podstawową funkcjonalność naszej Strony, a od ich pobrania uzależnione jest korzystanie z usług dostępnych na naszej Stronie, co powoduje, że ich obsługa jest stale włączona;
 2. b) „statystyczne” pliki cookie – wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony.
 3. c) cookie podmiotów zewnętrznych – jak np. pliki cookie z domeny YouTube w przypadku zamieszczania przez nas w Witrynie filmów z YouTube lub pliki cookie związane z korzystaniem przez nas z narzędzi remarketingowych.

2.2.2. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE W PRZEGLĄDARCE

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu użytkownika, dając Tobie możliwość zarządzania i / lub usuwania plików cookie zgodnie z własnymi preferencjami.

Link do stosowanego na Stronie narzędzia, umożliwiającego zarządzanie Twoimi preferencjami dotyczącymi instalacji plików cookie, znajdziesz TUTAJ.

Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy między innymi od ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Zawsze możesz sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

W celu usunięcia lub zablokowania plików cookie zapisanych na Twoim komputerze, zastosuj się do instrukcji, które producent Twojej przeglądarki udostępnia na stronie pomocy dotyczącej zarządzania plikami cookie w jego produktach. Więcej informacji można znaleźć poniżej:

W przypadku innych przeglądarek prosimy sprawdzić w dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki.

3. CELE W JAKICH GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

W ramach prowadzenia Witryny i Sklepu przetwarzamy Twoje dane (w zależności od usługi/ okoliczności/ umowy) w następujących celach:

 • 1) wykonania obowiązków wynikających z umowy, jeżeli takowa została z Tobą zawarta [art. 6 ust. 1 (b) RODO], 
 • 2) prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług - stosownie do przypadku, na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 (a)] lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 3) przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyraziłeś zgodę na ich otrzymywanie – na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 (a) RODO],
 • 4) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 5) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 6) przechowywania danych dla celów archiwalnych - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 7) umożliwienia Tobie założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienia monitorowania Twoich zamówień́ i ich historii – w związku z realizacją zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 (b) RODO],
 • 8) przeprowadzania i realizacji płatności - w związku z realizacją zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 (b) RODO],
 • 9) umożliwienia Tobie uczestnictwa w programie lojalnościowym, jeżeli takowy będzie prowadzony - w związku z realizacją umowy [art. 6 ust. 1 (b) RODO],
 • 10) umożliwienia Tobie uczestnictwa w konkursie, jeżeli takowy będzie organizowany - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 11) rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących naszych towarów i usług oraz realizacji usług gwarancyjnych – stosownie do przypadku, na podstawie zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 (b) RODO] lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 12) obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 13) kontaktowania się̨ z Tobą, w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług – w stosownym przypadku w związku z niezbędnością do wykonania zawartej z Tobą umowy [art. 6 ust. 1 (b) RODO] lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 14) rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta (jeżeli wcześniej takowe założyłeś) [art. 6 ust. 1 (b) RODO],
 • 15) analizowania i zarządzania Twoją aktywnością w Witrynie i w Sklepie celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji – na podstawie Twojej zgody [art. 6 ust. 1 (a) RODO],
 • 16) analizowania ruchu w Witrynie w celu prowadzenia analiz dotyczących skuteczności działań marketingowych w sieci afiliacyjnej oraz prawidłowego rozliczenia z wydawcami naszych reklam – na podstawie Twojej naszego uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 17) dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych związanych z administrowaniem Witryną - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 18) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników, w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie) - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 19) prowadzenia postepowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 20) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO],
 • 21) otrzymywania i wyświetlania Twoich komentarzy dotyczących zakupów produktów, które pozostawisz w naszej Witrynie - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO].
 • 22) badania Twojej satysfakcji z zakupów w naszym Sklepie poprzez przesłanie prośby o udział w ankiecie dotyczącej naszego Sklepu internetowego i/lub zakupionych produktów - na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu [art. 6 ust. 1 (f) RODO].

Jeżeli do tej pory byłeś zainteresowany otrzymywaniem naszych komunikatów marketingowych wysyłanych za pomocą środków elektronicznych (takich jak e-maile), nadal będziesz je otrzymywać, chyba że zrezygnujesz z subskrypcji Newslettera. Pamiętaj, że możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w dowolnym momencie, klikając link anulowania subskrypcji dołączony do każdej informacji marketingowej. Szanujemy Twoje decyzje, więc zawsze możesz zmienić zdanie jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać od nas żadnych informacji marketingowych.

4. NARZĘDZIA, KTÓRE STOSUJEMY

W celu umożliwienia nam wykorzystania w sposób zoptymalizowany informacji zawartych między innymi w gromadzonych plikach cookie korzystamy z narzędzi analitycznych, umożliwiających zarządzanie reklamą i marketingiem świadczonych usług i produktów. Narzędzia te pozwalają nam także na takie przetworzenie zebranych informacji, które wspomaga nasze prace badawczo-rozwojowe oraz wspiera nasze działania marketingowe. Stosownie do wprowadzonych przez Ciebie ustawień przeglądarki a także udzielonych zgód Twoje dane osobowe (zbierane m.in. w formie plików cookie) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Na podstawie zebranych informacji (np. danych dotyczących Twoich preferencji lub danych demograficznych) możemy dostosowywać prezentowane w naszej Witrynie i poza nią treści, w tym treści reklamowe. Do profilowania wykorzystujemy narzędzia analityczne a także takie, które umożliwiają remarketing produktów oraz rejestrujące Twój ruch na stronie. jak np. Google Analytics, Facebook Pixel.

4.1. GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE ADS, YOUTUBE

Za pomocą remarketingu GoogleAds oraz Google Analytics pliki cookie są używane do wyświetlania reklam lub monitorowania Twoich wyborów. Google Analytics umożliwia nam generowanie szczegółowych statystyk dotyczących tego, jak użytkownicy korzystają z naszej Witryny. Dzięki narzędziom udostępnionym przez Google, Twój adres IP jest anonimizowany.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostarczanych przez Google, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do Stanów Zjednoczonych. USA nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych. Przekazywanie danych do USA wiąże się z ryzykiem możliwego dostępu do powierzanych danych w związku z programami umożliwiającymi amerykańskim władzom publicznym dostęp do danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych do celów bezpieczeństwa narodowego, skutkującego ograniczeniami w zakresie ochrony danych osobowych, które nie są ograniczone w sposób spełniający wymogi merytorycznie równoważne z wymogami prawa UE. Przepisy te nie przyznają osobom, których dane dotyczą, praw, które mogłyby być egzekwowalne wobec władz amerykańskich przed sądami. Podstawą prawną przekazania danych osobowych do USA jest w tym przypadku zgoda wyrażona przez Ciebie w momencie wchodzenia na naszą Stronę. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać klikając w link.

Zgodnie z warunkami świadczenia usługi Google Analytics, Google oświadcza, iż nie będzie wiązać adresu IP osoby, której dane dotyczą, z innymi posiadanymi przez Google danymi.

Aby zrezygnować z plików cookie Google Analytics, możesz również pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (ang. Opt-out Browser Add-on): dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics.

4.1.1. FILMY Z YOUTUBE OSADZONE NA NASZEJ STRONIE

Filmy z YouTube umieszczamy na naszej Stronie w rozszerzonym trybie prywatności - bez korzystania z plików cookie, które śledzą dane o zachowaniu użytkowników. Oznacza to, że informacje o aktywności nie będą gromadzone przez serwis YouTube w celu personalizowania sposobu oglądania a materiały, które zostaną wyświetlone z włączonym rozszerzonym trybem prywatności, nie będą wpływać na przeglądanie treści w serwisie YouTube.

4.2. FACEBOOK ADS MANAGER ORAZ FACEBOOK PIXEL

W związku z korzystaniem z narzędzi marketingowych oferowanych przez Facebook, osoby trzecie, w tym Facebook, mogą wykorzystywać pliki cookie, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam. W związku z korzystaniem z narzędzi dostarczanych przez Facebook, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane do państw trzecich. USA nie podlega decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony zgodnie z europejskim prawodawstwem dotyczącym ochrony danych. Przekazywanie danych do USA wiąże się z ryzykiem możliwego dostępu do powierzanych danych w związku z programami umożliwiającymi amerykańskim władzom publicznym dostęp do danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych do celów bezpieczeństwa narodowego, skutkującego ograniczeniami w zakresie ochrony danych osobowych, które nie są ograniczone w sposób spełniający wymogi merytorycznie równoważne z wymogami prawa UE. Przepisy te nie przyznają osobom, których dane dotyczą, praw, które mogłyby być egzekwowalne wobec władz amerykańskich przed sądami. Podstawą prawną przekazania danych osobowych do USA jest w tym przypadku zgoda wyrażona przez Ciebie w momencie wchodzenia na naszą Stronę. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać klikając w link. Możesz wyłączyć gromadzenie i używanie informacji do obsługi targetowania reklam. Mechanizm umożliwiający użytkownikom dokonanie wyboru znajdziesz w poniższych linkach: http://www.aboutads.info/choices , http://www.youronlinechoices.eu/ .

4.3. PIXEL WP ORAZ HOMEBOOKPIXEL

W związku z korzystaniem z narzędzi marketingowych oferowanych przez Grupę Wirtualna Polska (Listę spółek z grupy Wirtualna Polska znajdziesz TUTAJ) oraz Domodi sp. z o.o., Grupa WP oraz Domodi sp. z o.o. mogą, podobnie jak w przypadku FACEBOOK PIXEL, wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z Witryny i innych miejsc w Internecie.

Dzięki informacjom rejestrowanym przez piksel WP oraz HomebookPixel możemy mierzyć skuteczność kampanii reklamowych, a także realizować nasze cele, takie jak np. wyświetlanie reklam wśród właściwej grupy odbiorców.

Piksel to kilka wierszy kodu, który umożliwia pikselowi odbieranie informacji o Twoich działaniach podejmowanych w naszej Witrynie takie jak zakupy, wyświetlenia stron itd.

Dzięki temu możemy także rejestrować przydatne dla nas statystyki dotyczące gości naszej Witryny, takie jak: źródło ruchu, urządzenia używane przez użytkowników i inne dane demograficzne.

Grupa WP może wykorzystywać udostępnione dane w celu rozwoju, optymalizacji i personalizowania usług reklamowych i innych usług Grupy WP. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych przez WP znajdziesz TUTAJ.

Możesz wyłączyć gromadzenie i używanie informacji do obsługi targetowania reklam. Mechanizm umożliwiający użytkownikom dokonanie wyboru znajdziesz w poniższych linkach: http://www.aboutads.info/choices,
http://www.youronlinechoices.eu/.

4.4. PROGRAM AFILIACYJNY TRADE TRACKER

Uczestniczymy w programie marketingu afiliacyjnego TradeTracker, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozszerzyć nasze działania marketingowe o nowych wydawców, którzy mogą wyświetlać reklamy naszych produktów.

Dzięki uczestnictwu w programie, mamy możliwość uzyskania informacji, które reklamy wyświetlane przez wydawców wygenerowały sprzedaż, potencjalną sprzedaż lub inne działania dla nas istotne z biznesowego punktu widzenia. W tym celu wykorzystywane są dane dotyczące ruchu w naszej Witrynie, w tym dane zawarte w plikach cookie.

W związku z tym, jeśli klikniesz w reklamę naszych produktów w jednej witrynie, a następnie sfinalizujesz transakcję w naszym Sklepie, do którego Cię skierowano, w systemie Trade Tracker przetwarzane będą Twoje dane osobowe, aby wydawca reklamy mógł otrzymać wynagrodzenie za wyświetlenie naszej reklamy.

W programie prowadzona jest również baza odniesień do poszczególnych urządzeń, dzięki czemu możemy zrozumieć, czy reklama oglądana na jednym urządzeniu, np. Twoim telefonie, spowodowała dokonanie zakupu na innym jej urządzeniu, np. laptopie.

W ramach programu afiliacyjnego, My oraz TradeTracker uważani jesteśmy za współadministratorów danych osobowych w rozumieniu RODO. Treść zasadniczych uzgodnień w związku z współadministrowaniem danymi osobowymi dostępna jest tutaj.

4.5. YANDEX.METRICA

Używamy narzędzi , aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować nasze usługi. Yandex.Metrica to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia użytkowników korzystających z naszej Strony (np. Ile czasu spędzają na których stronach, które linki wybierają itp.), co z kolei pozwala nam podnosić poziom naszych usług. Yandex.Metrica wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach, takie jak:

 • • adres URL,
 • • informacje o stronie odsyłającej;
 • • adres IP urządzenia (który podlega anonimizacji),
 • • rozmiar ekranu urządzenia,
 • • typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia),
 • • informacje o przeglądarce oraz systemie operacyjnym używanym przez Użytkownika naszej Strony,
 • • położenie geograficzne oraz strefa czasowa,
 • • preferowany język używany do wyświetlania naszej strony internetowej.

YANDEX.METRICA przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Ani YANDEX.METRICA, ani my nigdy nie użyjemy tych informacji do identyfikacji poszczególnych użytkowników lub do dopasowania ich do innych danych danego użytkownika. Możesz zrezygnować z tworzenia profilu użytkownika, przechowywania danych przez YANDEX.METRICA na temat korzystania z naszej witryny oraz używania przez YANDEX.METRICA plików cookie w innych witrynach, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w linku.

YANDEX.METRICA występuje w roli podmiotu przetwarzającego dane przez nas powierzone do przetwarzania, a w związku z korzystaniem z usług i narzędzi YANDEX.METRICA może dochodzić do przekazywania danych osobowych do państw trzecich – w tym do Rosji w związku z zawartą umową powierzenia przetwarzania danych. YANDEX.METRICA zapewnia odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 RODO.

5. Facebook Messenger

Na naszej stronie korzystamy z obsługiwanego przez spółkę Facebook Inc. komunikatora Facebook Messenger w celu ułatwienia naszej komunikacji z Tobą. W celu skorzystania z niego musisz zalogować się na swoje konto Facebook. Nie otrzymujemy ani nie przetwarzamy Twoich danych, przekazanych w ten sposób na rzecz Facebook, Inc. Administratorem tych danych jest Facebook.Inc. Zasady korzystania z Facebook Messenger znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/help/1071984682876123/?helpref=hc_fnav.

6. ŚRODKI TECHNICZNE

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny. W szczególności komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Ciebie płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. W przypadku korzystania z usług podwykonawców – starannie weryfikujemy ich wiarygodność i stosowane przez nich zabezpieczania w celu ochrony danych użytkowników naszej Witryny. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności zachęcamy aby zawsze zachowywać w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z Twojego konta osobom nieuprawnionym prosimy abyś każdorazowo wylogował się po zakończeniu korzystania z Witryny.

7. ODBIORCY TWOICH DANYCH

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym grupom podmiotów:

 • • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze a także marketingowe, dostawcom stosowanych przez nas narzędzi analitycznych (Google Analytics, Yandex.Metrica) oraz remarketingowych (Google, Wirtualna Polska Media S.A., Domodi sp. z o.o.), w tym serwisom społecznościowym jak Facebook a także podmiotom wykonującym na nasze zlecenie badania satysfakcji naszych Klientów (Ceneo.pl),
 • • innym podmiotom, które przetwarzać będą dane osobowe jako niezależny administrator danych: np. firmom kurierskim w celu realizacji wysyłki, firmom obsługującym płatności w ramach Sklepu, partnerom biznesowym w ramach stosowanych w Witrynie narzędzi marketingowych (Grupa Wirtualna Polska, Google Ireland Limited).
 • • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

8. NASZA WSPÓŁPRACA Z CENEO.PL

W związku z Umową Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, którą podpisaliśmy z Ceneo.pl może ci zostać przesłana prośba o udział w ankiecie na temat naszego sklepu internetowego lub zakupionych produktów. Ankieta zostanie przesłana na twój adres e-mail. Udział w tej ankiecie jest dobrowolny i będzie się wiązał z opublikowaniem opinii na naszym sklepie internetowym i w portalu Ceneo.pl.

Ceneo.pl będzie przetwarzać twoje dane w postaci adresu email, ID zamówienia, daty transakcji i rodzaju zakupionego produktu. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę na portalu Ceneo.pl – także inne dane osobowe mogą być przetwarzane przez Ceneo.pl jako administratora danych, zgodnie z odrębną polityką ochrony danych osobowych Ceneo.pl. Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do zidentyfikowania konkretnej transakcji i umożliwienia Ceneo.pl kontaktu z tobą.

Celem jest badanie satysfakcji klientów. Aby wypełnić ankietę i podzielić się z nami swoją opinią nie musisz, ale możeś się zalogować na portalu Ceneo.pl. Możesz nie wziąć udziału w ankiecie, a jeśli wziąłeś, to w każdej chwili możesz cofnąć zgodę na publikację swojej opinii poprzez pisemne lub telefoniczne powiadomienie nas o twojej decyzji.

9. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta (jeżeli zostanie zawarta) oraz realizacji umowy sprzedaży towarów (jeżeli zostanie zawarta), a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych łączących Ciebie z nami. Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody. W przypadku udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie Twoje dane mogą być przez nas przechowywane, ale jedynie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie. Dane, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

10. TWOJE PRAWA

Twoje dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”). W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 1. 1) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 2. 2) w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 3. 3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 4. 4) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takiej sytuacji nie będziemy już przetwarzać tych danych osobowych w danym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. 5) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie wiadomości email na adres: iod@4kraft.com .
Profilowanie danych osobowych w celu prezentowania dostoswanych do Twoich preferencji odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lecz ich niepodanie może wiązać się z brakiem możliwości skorzystania z większości usług Witryny i Sklepu a także udziału w prowadzonych przez nas programach lub konkursach.

11. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z NAGRYWANIEM ROZMÓW NA INFOLINII DLA KLIENTÓW 4KRAFT

Informacja o Administratorze Danych:

Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych nam podczas kontaktu z naszą infolinią jest 4KRAFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1 lok. 5 (60-413 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe – Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378767, posiadająca NIP: 7811861679, REGON: 301679527 („My”).

Kontakt:

Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem 4KRAFT sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1 lok. 5, 60-413 Poznań lub mailowo: […]

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kierując maila pod adres iod@4kraft.com.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Rozmowy osób dzwoniących na naszą infolinię są nagrywane na podstawie ich zgody. 
Przechowywanie nagrań rozmów uzasadnione jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, związanych z świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”)).

W zależności od sprawy, z którą zwraca się do nas osoba dzwoniąca, jej odpowiednie dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. 1) realizacji zamówienia - art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 2. 2) obsługi zwrotów - art. 6 ust. 1 (c) RODO lub art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 3. 3) obsługi reklamacji - art. 6 ust. 1 (c) RODO lub art. 6 ust. 1 (b) RODO.

Poniżej przedstawiamy kategorie danych osobowych, o których podanie możemy poprosić osobę dzwoniącą, w zależności od sprawy, w której się do nas zwraca, wraz z wskazaniem celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania:

 1. 1) Imię i nazwisko – w celu realizacji zamówienia - art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 2. 2) Numer telefonu – w celu realizacji zamówienia, gdy dane te są niezbędne np. przy wysyłce poprzez Paczkomaty - art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 3. 3) Adres email – do realizacji zamówienia i wysyłki faktury - art. 6 ust. 1 (a) RODO;
 4. 4) Adres korespondencyjny – w celu realizacji zamówienia - art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 5. 5) Login z platformy Allegro – w celu realizacji zamówienia złożonego poprzez Allegro, np. w celu weryfikacji lub wyszukania odpowiedniego zamówienia - art. 6 ust. 1 (b) RODO;
 6. 6) Numer konta bankowego – w celu zwrotu środków - art. 6 ust. 1 (b) RODO lub art. 6 ust. 1 (c) RODO
 7. 7) Numer NIP – w celu wystawienia faktury - art. 6 ust. 1 (c) RODO;
 8. 8) Numer PESEL – w celach podatkowych, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów prawa – np. w związku z ciążącym na nas obowiązku wystawienia formularza PIT8C - art. 6 ust. 1 (c) RODO.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi lub jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa. Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów:

 • • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • • podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, naszym doradcom, firmie obsługującej system IVR,
 • • odbiorcom danych, którzy w stosownych przypadkach przetwarzać mogą Twoje dane osobowe we własnym imieniu jako ich niezależny administrator takim jak: firmy transportowe w celu realizacji wysyłki, kancelariom prawnym,
 • • podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:

Nagrania przechowywane są przez okres około 60 dni. Nagrania są szyfrowane, a dostęp do nich mają wyłącznie osoby upoważnione.

Okres retencji Twoich danych osobowych przekazanych nam podczas rozmowy telefonicznej zależeć będzie od sprawy, w której się do nas zwróciłeś.

W przypadku realizacji zamówienia, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży towarów a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych łączących Ciebie z nami.

W przypadku obsługi reklamacji - Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi oraz zakończenia postępowania reklamacyjnego z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec nas i jakie mogą przysługiwać nam wobec Ciebie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących łączących nas stosunków.

Dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu wniesienia przez Ciebie ewentualnego sprzeciwu lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę, jesteśmy uprawnieni przetwarzać do momentu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody, lub do momentu, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przestanie być niezbędne do osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane, a także gdy dany cel przetwarzania zostanie osiągnięty i zakończony.

Okres przetwarzania danych może zostać odpowiednio przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą̨ wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Twoje prawa:

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie, w graniach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:

 • 1) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych,
 • 2) w sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia w każdym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie Twojej zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
 • 3) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • 4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie nam Twoich danych osobowych w celu, w jakim się do nas zwracasz dzwoniąc na infolinię, jest dobrowolne. Jednak jeśli nie podasz nam swoich danych, nie będziemy mogli obsłużyć odpowiednio Twojego zamówienia, reklamacji lub zwrotu.

Informacja dotycząca przekazywania danych osobowych do państw trzecich (spoza EOG):

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich. 

Nie profilujemy Twoich danych osobowych przekazanych nam podczas rozmów telefonicznych.

12. ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony Twoich danych. Rozwój technologii oraz oferty Sklepu oraz Witryny powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom.

13. PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być kierowane mailowo pod adres: iod@4kraft.com.

Brak pozycji w wybranym zakresie.